Leadplanning, planning en magazijn

Datum: 8 nov. 2023

Plaats: Pernis, ZH, NL

Bedrijf: Hexion Careers

Bedrijfsoverzicht

 

Vanuit een geschiedenis die diep geworteld is in innovatie, is Hexion een wereldwijde werkgever die zich inzet om de toekomst te bouwen en te beschermen door innovatieve hoogwaardige materialen te produceren. Onze materialen vormen de bouwstenen voor cruciale industrieën, waaronder bouw, landbouw, energie, automotive en infrastructuurbescherming. Overal waar je kijkt, zul je onze materialen en mensen aan het werk zien om klanten te helpen producten te maken die sterker, veiliger en schoner zijn. Als je voor Hexion werkt, maak je deel uit van een team dat zich inzet om veilig en integer te werken om een duurzamere toekomst te creëren voor ons allen - onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschappen waarin we leven en werken. 

Positie overzicht

 

De lead zorgt ervoor dat het dagelijkse en langdurige onderhoud ,Planning & Scheduling en de MRO van de onderhoudsorganisatie veilig worden uitgevoerd, binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en budget om de productiefaciliteiten, kwaliteits- en veiligheidsnormen te optimaliseren..
Essential functions:    Bijdragen aan de voorbereiding van zowel preventief als correctief onderhoud volgens de geldende procedure. Denk hierbij aan het optimaliseren van het materiaalbeheer en het blijven verbeteren van de afdelingen Planning & Scheduling en Warehouse. 
Responsibilities:    De Lead Planning/Scheduling & Warehouse rapporteert aan de Technical Manager en vervangt de Maintenance Team Lead bij diens afwezigheid. De Lead Planning/Scheduling & Warehouse maakt deel uit van het Technical Management Team.

 

Werk verantwoordelijkheden

 

De Lead Planning/Scheduling & Warehouse rapporteert aan de Technical Manager en vervangt de Maintenance Team Lead bij diens afwezigheid. De Lead Planning/Scheduling & Warehouse maakt deel uit van het Technical Management Team.

Algemeen:

 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van best practices, kwaliteitsverbetering en implementatie van beleid en procedures rondom Maintenance Planning & Scheduling;
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van best practices, kwaliteitsverbetering en implementatie van beleid en procedures van het Warehouse (MRO);
 • Verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding (o.a. Zero-based budget), volledige uitvoering van preventief onderhoud en de optimalisatie hiervan;
 • Verantwoordelijk voor het op tijd leveren van MI scope
 • Verantwoordelijk voor up-to-date betalingen van de aannemers;
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de preventieve en correctieve voorbereiding van alle onderhoudswerkzaamheden binnen het (vooraf bepaalde) budget en afgesproken tijd tegen de afgesproken kwaliteitsnormen;
 • Verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van Planning & Scheduling management systemen;
 • Verantwoordelijk voor het bewaken, controleren en organiseren van de materiaalstromen binnen de onderhoudsorganisatie;
 • Verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering van de totale werkpakketten van de afdeling Planning & Scheduling;
 • Verantwoordelijk voor het updaten en beschikbaar houden van de werkprocessen in het beheer systeem voor het Planning & Scheduling en Warehouse team.

HSE/Q

 • Verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale HSE/Q-beleidslijnen en Hexion-richtlijnen die van toepassing zijn op onderhoudsvoorbereiding en MRO;
 • Verantwoordelijk voor de HSE/Q prestaties van de direct reports;
 • Het uitvoeren van audits en observatierondes om de veiligheidsprestaties te verbeteren;
 • Aankondigen en onderhouden van de relevante procedures en instructies in het onderhoudsteam en deze delen met aannemers voordat zij aan de slag gaan.

Personeel:

 • Verantwoordelijk voor het performancemanagement van het team door het vaststellen van doelstellingen/KPI's en het beoordelen en beoordelen van lopende prestaties;
 • Verantwoordelijke veiligheidsvoorschriften als rolmodel en signaleert proactief verbeterpotentieel;
 • Mede-verantwoordelijk voor training,ontwikkeling en coachen van directe en indirecte rapporten;
 • Aansturen van het Planning & Scheduling team;
 • Aansturen en aansturen van het Warehouse Team

KPI's:

 • Optimale onderhoudsplannings- en planningsprocessen in lijn met de vereisten en doelstellingen van de locatie;
 • Preventief onderhoud jaarplan voor het komende jaar;
 • Zero-based budget voor de scope preventief onderhoud voor het lopende en komende jaar;
 • Preventief onderhoud volledig uitgevoerd;
 • Balans tussen voorraadniveaus en reserveonderdeelposities (MRO);
 • Eindejaarsvoorraadcontrole voor materialen (MRO), beoordelen van eventuele verschillen en het nemen van vervolgacties.

Bevoegdheden

 

Strategische focus:

 • Onderhouden en uitbouwen van relaties met interne klanten en (externe) leveranciers, contractors en engineeringafdeling;
 • Kunnen identificeren van mogelijke problemen in gestelde doelen en werken aan/voorstellen doen voor oplossingen.

 

Vertrouwen en teamwork: 

 • Vertoont het juiste, professionele gedrag; 
 • Open, eerlijke, directe en respectvolle manier van communicatie om de samenwerking en oplossend vermogen te bevorderen;
 • Heeft inzicht in diverse benaderingen om te komen tot de juiste werkwijze en beslissingen; 
 • Verzamelen, analyseren, presenteren van werkgerelateerde informatie aan anderen op de wijze dat dit aansluit bij de doelgroep; 
 • Bevordert de samenwerking in en buiten de groep door middel van zijn/haar persoonlijke inspanning, en stelt teambelang op hogere prioriteit dan persoonlijke successen.

 

Persoonlijk leiderschapsstijl:

 • Evalueert en plant het gebruik van beschikbare capaciteiten van het personeel in ten einde zo efficiënt mogelijk te kunnen werken;
 • Neemt eigenaarschap;
 • Toont verantwoordlijkheden
 • Treedt op in overeenstemming met de kernwaarden van Hexion; 
 • Heeft een positieve instelling en is bereid om energie te stoppen in het realiseren van gestelde doelen;
 • Straalt verantwoordelijkheid en eigenaarschap uit voor het eigen werk en dat van zijn team, ten behoeve van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Realisatie van business doelstellingen

 • Realiseert werkzaamheden binnen de gevraagde tijd, en draagt bij aan het continu verbeteren van werk en
 • werkprocessen;
 • Plant, organiseert en levert werk aan projecten op;
 • Realiseert functie gerelateerde werkzaamheden; 
 • Realiseert verwachte doelstellingen binnen tijd, binnen budget en op de meest efficiënte wijze

Minimale Kwalificaties

 
 • MBO+/HBO werk en denkniveau (technische/organisatorische richting) met aanvullende trainingen en opleidingen;
 • Ervaring in een soortgelijke functie;
 • Bekend met planning en scheduling  methodieken;
 • Begrip en inzicht in de technische en financiële eisen met betrekking tot MOC-procedures, en de daarbij behorende wet-en regelgeving.

Speciale vereisten

 • Overtuigingskracht;
 • Sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Sterke persoonlijkheid;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • SAP kennis;
 • Hoog veiligheidsbewustzijn;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Pro-actieve houding;
 • Communicatieve vaardigheden.

Ander

 

If currently an employee of the Company, you must have current satisfactory work performance and in most cases, have been in your current role for 18 months.

Disclaimer: We are not accepting unsolicited assistance from search firms/employment agencies for this employment opportunity. Please, no phone calls or emails to any employee about this position. All resumes submitted by search firms/employment agencies to any employee of the Company via email, the Internet, or in any other form and/or method without a valid written search firm agreement in place for this position will be deemed the sole property of the Company; no fee will be paid in the event a candidate is hired by the Company as a result of the unsolicited referral or through other means.